The Buffalodians: Doug Weyand, Todd

The Buffalodians: Doug Weyand, Todd

The Buffalodians: Doug Weyand, Todd Benzin, John Fredo & Timothy C. White
"I Gotta Right to Sing the Blues"

"I Gotta Right to Sing the Blues"

"I Gotta Right to Sing the Blues"
Kathy Weese as Anya Taranda, John Fredo as Harold Arlen, Todd Be

Kathy Weese as Anya Taranda, John Fredo as Harold Arlen, Todd Be

Kathy Weese as Anya Taranda, John Fredo as Harold Arlen, Todd Benzin as Ted Koehler & Norman Sham as Harry Warren
Joyce Carolyn as Ethel Waters singing "Stormy Weather"

Joyce Carolyn as Ethel Waters singing "Stormy Weather"

Joyce Carolyn as Ethel Waters singing "Stormy Weather"
John Fredo as Harold Arlen & Doug Weyand as E.Y. "Yip&q

John Fredo as Harold Arlen & Doug Weyand as E.Y. "Yip&q

John Fredo as Harold Arlen & Doug Weyand as E.Y. "Yip" Harburg
Yip, Anya, & Harold singing "Accentuate the Positive&qu

Yip, Anya, & Harold singing "Accentuate the Positive&qu

Yip, Anya, & Harold singing "Accentuate the Positive"
Doug Weyand as Yip, Todd Benzin as Arthur Freed, Norman Sham as

Doug Weyand as Yip, Todd Benzin as Arthur Freed, Norman Sham as

Doug Weyand as Yip, Todd Benzin as Arthur Freed, Norman Sham as Louis B. Mayer & John Fredo as Harold
Todd Benzin as Truman Capote, Timothy C. White as a Musician, Jo

Todd Benzin as Truman Capote, Timothy C. White as a Musician, Jo

Todd Benzin as Truman Capote, Timothy C. White as a Musician, Joyce Carolyn as Pearl Bailey, Doug Weyand as Yip & Norman Sha
More "Blues in the Night" with Peter and Yip

More "Blues in the Night" with Peter and Yip

More "Blues in the Night" with Peter and Yip
Kathy Weese as Anya Taranda Arlen

Kathy Weese as Anya Taranda Arlen

Kathy Weese as Anya Taranda Arlen
John Fredo as Harold Arlen

John Fredo as Harold Arlen

John Fredo as Harold Arlen